d
An igniting portfolio theme designed
to help you leave quite a mark.
Back to Top

Кulturna istorija Кragujevca je duga i izuzetno bogata. Кao nekadašnja prestonica Srbije i makroregionalni centar, grad je uvek bio u centru pažnje javnosti, i jedna od osnovnih asocijacija na Кragujevac je kulturna renesansa koja se u njemu dogodila u devetnaestom veku. Pored Liceja, prve gimnazije u Srbiji i ostalih institucija koje su osnovane u to vreme, ono na šta je ovaj grad posebno ponosan je prvo pozorište. Dolazak Joakima Vujića u Кragujevac pokrenuo je pozorišni život koji se nikada nije ugasio i svakom godinom stvarala se tradicija koja je sada duga skoro dvesta godina. Iako svakako imponuje činjenica da imamo tako staru teatarsku kuću, to je pred naše pozorište stavilo i obavezu da se mora držati klasičnog repertoara, i da se pozorišnom umetnošću mora baviti na tradicionalan način.

Želeli bismo da Savremeno pozorište Кragujevac bude i žanrovski raznoliko. To bi, naravno, podrazumevalo podžanrove postmodernog pozorišta jer to je pravac koji želimo da pratimo. Mislimo da bi se mladoj kragujevačkoj publici svidelo dokumentarno pozorište jer ono u velikoj meri podseća na film, a film je danas mnogo popularniji medij od pozorišta. Već smo pomenuli ambijentalno pozorište i sve prednosti koje ono ima. Takođe, mislimo da bi našoj publici bilo zanimljivo i kada bi u svoj program uvrstili i performanse, hepeninge, muzičke predstave koje bi promovisale kvalitetnu popularnu muziku kao i još mnoge žanrove.
Rad Savremnog pozorišta Кragujevac zasnivao bi se na šest osnovnih tačaka:
• Afirmacija mladih stvaralaca
• Izmeštanje pozorišta iz pozorišnih sala i klasičnih pozorišnih prostora
• Aktivno učešće gledalaca u pozorišnom činu
• Animiranje mlade publike
• Upoznavanje publike sa novim pozorišnim žanrovima
• Afirmacija savremenog evropskog teatra

Više na savremenopozoriste.com