d
An igniting portfolio theme designed
to help you leave quite a mark.
Back to Top

Bašteatar #5 KRICI I ŠAPUTANJA 06.09.

Bašteatar #5 KRICI I ŠAPUTANJA 06.09.

KRICI I ŠAPUTANJA
Predstava u čast nagrađenih, “Krici i šaputanja”, Ingmar Bergman, praktični deo doktorskog umetničkog projekta Borjanke Ljumović, AU Novi Sad i Akademsko pozorište “Branko Krsmanović” Beograd
06.09. Scena “Slavica Slaja Urošević” u 20:30h