d
An igniting portfolio theme designed
to help you leave quite a mark.
Back to Top

Bašteatar #5 VRPCA 03.09.

Bašteatar #5 VRPCA 03.09.

VRPCA
Tekst: Aleksandra Arizanović, režija: Aleksandra Arizanović
Udruženje baletskih umetnika Srbije
03.09. Pozorište za decu u 20:00h
Iz izveštaja selektora:
Autorska predstava Vrpca glumice Aleksandre Arizanović slavi život, radost života i lepotu umetničkog čina. Suprotstavljajući ove teme životu neodvojivoj temi – temi smrti, Aleksandra nas kroz zadivljujući ples i pokret uverava da je svaki dan naših života prilika za kreaciju, radost, deljenje, ljubav. Deleći scenski prostor sa svojom majkom, podseća nas na jednu od najvažnijih veza u životu svakog čoveka: vezu između majke i deteta i to od trenutka kada su spojeni vrpcom, pa nadalje kroz život. Ovaj umetnički čin katarzičan je i primer je onoga da iz pozorišne sale možemo da izađemo promenjeni. Bolji.