d
An igniting portfolio theme designed
to help you leave quite a mark.
Back to Top

Bašteatar #5 BLIZINA DODIRA 02.09.

Bašteatar #5 BLIZINA DODIRA 02.09.

BLIZINA DODIRA
tekst: Igor Koruga i Dimitrije Kokanov, režija: Igor Koruga
Goethe Institute & Stanica Servis za savremeni ples u koprodukciji sa
Kulturnim centrom Beograda i Kulturnim centrom Magacin
02.09. Galerija “Artium” u 20:00h
Iz Izveštaja selektora:
Igor Koruga, u ovom slučaju i izvođač i koreograf, uz delove iz teksta Dimitrija Kokanova Prizori konstruisanog odnosa nas svojom predstavom uvodi u svet pokreta i savremenog plesa, suočavajući (ispitujući) odnos čovekove osećajnosti, njegovog iskustvenog kapitala i, najzad, fragilnosti sa drugom, vidljivom projekcijom – projekcijom sebe u javnom prostoru. U kojoj se tački susreću ova dva sveta? Može li i koliko unutrašnje ja da se u izrazi u tom javnom, internet prostoru su neka od pitanja koja se javljaju dok se gleda ovaj umetnički čin. U predstavi Blizina
dodira oseća se velika Korugina potreba da fizički dodir nikada ne iščezne, da jedino takav on ima svoj pun kvalitet, da nam je u vremenu pandemije to bilo nasilno oduzeto i veliki strah da se
to vreme nedodira i izolacije ne vrati. S druge strane, predstava otvara i prostore našeg, lokalnog, ali i globalnog političkog, društvenog stanja stvari, ali kao da se sve sabira u jednu tačku, misao iz Kokanovljevog teksta: Moja želja je da stojimo jedni naspram drugih.