d
An igniting portfolio theme designed
to help you leave quite a mark.
Back to Top

Bašteatar #5 Bilten 02 02.09.2022.

Bašteatar #5 Bilten 02 02.09.2022.

 

Petak, 02. 09. 2022.BILTEN 02

Danas na programu:BLIZINA DODIRA

20:30h – Galerija “Artium”

tekst: Igor Koruga/D. Kokanov,

režija: Igor Koruga

produkcija: Goethe Institute & Stanica Servis za savremeni ples u koprodukciji sa Kulturnim centrom Beograda i Kulturnim centrom Magacin

Poslednjih godina tokom svetske pandemijske ili bilo koje druge krize širom sveta, različite fizičkemobilnosti i kolektivne ranjivosti, bazirane na asimetričnim pozicijama, obavezama, interesima,refleksijama njihovih aktera postale su vidljivije u javnom prostoru. One nas upućuju na kontinuiranoistraživanje prostora za naše političke prakse i suživot. U kontekstu stalnog (digitalnog) nadzoragotovo svih naših mobilnosti i ranjivosti, ovaj rad istražuje kako da dodirnemo telo koje dodirujeekran. Upućuje na blizinu dodira koji se sastoji iz sposobnosti na pružanje odgovor-nosti, ne iz držanja nadistanci i boravku van sveta, već iz direktnog bavljenja sa svetom.Rad je proistekao iz višegodišnjeg umetničkog istraživanja teorijskih diskursa brige, imuniteta inegativnih osećanja kroz koreografiju. Namera rada je primeniti specifičan kinetički i koreografskijezik različitih principa društveno-političkih (ko)egzistencija kao oblika otpora današnjemsveprožimajućem kapitalističkom realizmu. Ovi principi potiču iz domena: fizičkog okupljanja – rejvklabing plesa i političkog protesta; digitalnog okupljanja i interakcije; i somatsko-afektivnog kretanja– usporenosti (stajanja, disanja) itd.

PRATEĆI PROGRAM:

17h – Bašta Doma omladinePromocija romana “Tajkun” Aleksandra Bećića

18 i 30h Dom omladine, scena “Slavica Slaja UroševićProjekcija filma “Alone”, master rad Miloša Pantića koji potpisuje scenario i režiju

22h – Bašta Doma omladineNezoob / Fank’ fana