d
An igniting portfolio theme designed
to help you leave quite a mark.
Back to Top

75 GODINA DOMA OMLADINE KRAGUJEVAC

75 GODINA DOMA OMLADINE KRAGUJEVAC

 

75 GODINA DOMA OMLADINE KRAGUJEVAC

Dom omladine u Kragujevcu je kulturna ustanova koja ima
dugu i bogatu istoriju. Osnovan je 1948. godine kao
Omladinski dom, sa ciljem da okuplja i podstiče mlade
ljude da se bave različitim vidovima umetnosti i kulture.
Bio je svedok i učesnik mnogih istorijskih događaja i
promena u društvu, kao što su omladinske radne akcije,
Dan mladosti, ratovi i sankcije, demokratske promene,
evropske integracije i globalizacija. Kroz svoje programe je
pratio i stvarao trendove u urbanoj kulturi mladih, nudeći
im prostor za izražavanje, učenje i zabavu. Dom omladine
je takođe bio mesto susreta i saradnje sa drugim kulturnim
institucijama, organizacijama i umetnicima iz zemlje i
inostranstva. Danas je Dom omladine polivalentni kulturni
centar koji obuhvata razne oblasti umetnosti, kao što su
muzika, pozorište, film, likovna umetnost, književnost i
multimedija. U sastavu ustanove rade škole za mlade
talente, kao i radionice za decu i odrasle. Dom omladine je
takođe organizator ili partner u mnogim značajnim
manifestacijama koje privlače veliki broj posetilaca i
medija. Ove godine Dom omladine proslavlja 75 godina
postojanja, pokazujući svoju vitalnost i značaj za kulturni
život grada i regiona.
U to ime Dom omladine poklanja gradu koncerte
8.septembra Osvajaci
9.septembar Partibrejkers
od 21h Djački trg
DOBRO DOŠLI!