Peto veče BAŠTeAtar predstavlja БЕТОН МАХАЛА

05.08. у 21h

БЕТОН МАХАЛА, аутор Бетон махала тим, режија Бранислав Трифуновић и Рифат Рифатовић, трупа: Јој ево их ови, Нови Пазар (Србија)
,,Из представе Бетон махала исијава потреба младих Новопазараца да кажу шта они мисле о средини из које су потекли, о школству, о верским, обичајним и другим разликама. Драматуршки предложак који је добијен из процеса редитељски је обликован тако да у први план стави саме актере аутентичних прича. Једноставним, али и те како позоришним средствима, Трифуновић и Рифатовић успели су да са актерима изнедре важну представу која покреће низ тема и преиспитује не само локалну, већ и ширу друштвену стварност.” – ИЗ ИЗВЕШТАЈА СЕЛЕКТОРА.

Peto veče BAŠTeAtar predstavlja БЕТОН МАХАЛА

About The Author
-