Dom omladine Kragujevac

Установа Дом омладине „Крагујевац“ је једна од најстаријих институција културе града Крагујевца, са традицијом дугом преко пола века. Под првобитним називом „Омладински дом“, основан је 1948. године, од стране Градског комитета (Општинског комитета 1955. године) са седиштем у простору спорског друштва „Раднички“ у центру града (на месту данашњег тржног центра „Раднички“). У његовом саставу је од 1948. до 1951. године радио КУД „Срета Младеновић“, а једна од главних функција му је била организовање градских манифестација (Дан младости, Први мај..), као и архивирање акција тадашњег омладинског активизма (омладинске радне акције). Усменим договором тадашњих локалних функционера, Дом омладине размењује локацију са спортским друштвом и прелази 1961. године у тзв. „Кућу Николајевић“ (некада приватни простор у који је био смештен Клуб просветних радника) у улици Бранка Радичевића 1, где се и данас налази.

По свом програмском садржају, Дом омладине је поливалентни културни центар који је од свог оснивања био усмерен ка музичко-сценској, ликовно-примењеној и књижевној уметности, да би се у новије време окренули и према филмским и мултимедијалним гранама уметности.

Мисија Дома омладине је развој и популаризација урбане културе младих (као аутора) и за младе (као публике) у региону Шумадије.

У својим развојним данима, Дом омладине у свом матичном простору у улици Бранка Радичевића 1, на спрату окупљао ликовне уметнике (Драгољуб Јелисијевић Кепа, Горан Ракић…) у партеру глумце (Горица Поповић, Раде Марјановић…) филмске ауторе (Зоран Петровић, Јован Глигоријевић…) и песнике попут Боре Хорвата и других, а у подруму музичаре (група „Смак“) и та традиција се наставила.

Данас је Дом омладине један од највећих културних центара у Србији, чему је поред карактеристика традиционалног крагујевачког бренда урбане културе, допринело и спајање са Друштвеним предузећем „Шумадија филм“, крајем 2008. године.

Своје програме Дом омладине реализује пре свега у свом седишту (зграда у ул. Бранка Радичевића 1) и то у клуб-галерији (капацитета 200 места за стајање и 60 места за седење), башти (капацитета 350 места за стајање и 50 места за седење) и малој сцени, односно сцени „Славица Слаја Урошевић“ (намењеној позоришним радионицама и представама, капацитета до 60 места за седење). За реализацију екстерних, „open air“ програма, Дом омладине користи велике, јавне просторе попут Трга „Код Крста“ (пешачка зона у центру града), Ђачког трга (плато испред Прве крагујевачке гимназије) и Трга Слободе (плато испред зграде Скупштине града), док је за будућност најатрактивнији простор „Кнежев Арсенал“, као јединствен пример очуваног индустријског наслеђа, намењен пре свега екстерним манифестацијама, како би се на прави начин доживела симбиоза индустријске архитектуре 19. века и модерних уметничких тенденција.
Активности Дома омладине су подељене на програмску продукцију (музички концерти и фестивали, изложбени програм, пројекције филмова, дебате) едукативне радионице за младе (глума, филм, рок музика, сликање, стрип и карикатура) и партнерске програме у сарадњи са цивилним сектором, регионалним и међународним институцијама и организацијама културе.

Од програмске продукције последњих година треба издвојити: „Арсенал фест“ као један од највећих регионалних фестивала рок и поп музике (Горан Бреговић, Џибони, СМАК, Бајага и инструктори, Stereo MC`s, Therapy, Gentleman, LTJ Bukem, Дарко Рундек, Хладно пиво, Дубиоза колектив, Партибрејкерси, Забрањено Пушење, Гоблини…) традиционални Ђурђевдански концерт поводом Дана града Крагујевца (Ван Гог, Јелена Томашевић, Здравко Чолић, Владо Георгиев…) регио-промоције (Влатко Стефановски, Кемал Монтено, Аки Рахимовски, Масимо Савић, Раде Шербеџија, група „Филм“…) као и специјалну продукцију (повратак групе „Освајачи“, 15 година групе „ЧБС“…).

Од едукативних радионица за младе су најпознатије две дугогодишње Драмски студио и Дечија позоришна радионица (радионице и позоришне представе), као и Музичка радионица (школа рок музике „Октава“, радионице, концерти), Ликовни студио и Сликарска радионица.

Од партнерски програма, најпознатији су редовни годишњи програми новијих датума: КГ РЕФРАКТ (Регионални фестивал алтернативне културе Крагујевац), КРАФ (Крагујевачки фестивал антиратног и ангажованог филма), филмски фестивал „Слободна зона“, „Ноћ музеја“ (у партнерству са НВО „MillenniuM“).

 

 

Institution „Youth Center – Kragujevac”

Institution „Youth Center – Kragujevac” is one of the oldest institutions of the city of Kragujevac, with a tradition of over half a century. Under the original name “Youth Center” was founded in 1948 by the City Committee.

 

Then, one of the main functions has been organizing city events (Youth Day, May Day ..), as well as archiving actions of the youth activism. Based on the program content, Youth center is a polyvalent cultural center that has been, since its establishment, directed to the stage musical, artistic and literary arts.  The mission of the Youth Center is the development and popularization of urban youth culture (as an author) and youth (as the audience) in the region of Sumadija. Today’s Youth center is one of the largest cultural centers in Serbia. His Youth programs implemented primarily at its premises ( ul. Branka Radicevica 1) and to the club-gallery, garden, a small scene, and the scene “Slavica Slaja Urosevic” (intended for theater workshops and performances). The activities of the Youth Center are divided into program production (music concerts and festivals, exhibition program, film screenings, debates) educational workshops for young people (acting, film, rock music, painting, comics and cartoons) and affiliate programs in cooperation with civil society, regional and international institutions and organizations culture. From educational workshops for young people are the most famous of drama studio and Children’s Theatre Workshop (workshops and theater performances) as well as the Music Workshop (School of Rock Music workshops, concerts), Art studio and painting workshops.

 

Dom omladine Kragujevac

| Info |
About The Author
-